Архив рубрики: Цветущие растения

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

        29 Июль 2019              Прокомментировать

До недавнего времени практически недоступный и негостеприимный уголок В Ладе в Праге в Горни Почернице появился совершенно новый слой.

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

До недавнего времени практически недоступный и негостеприимный уголок В Ладе в Праге в Горни Почернице появился совершенно новый слой.

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице
Свравицкий ручей, протекающий через этот ландшафт, также претерпел изменения. Он был выпрямлен в 1960-х годах, углублен, а его длина сокращена. Недавно ручей извилистый через сельскую местность, и его длина была увеличена примерно на четверть. Здесь были созданы как мелкие секции форда, так и глубокие бассейны.

«Мы приводим в порядок природу Праги. Последствия исторического выпрямления природных ручьев и ручьев несут сегодня. Оказывается, у нашего ландшафта есть проблема с удержанием достаточного количества воды, и он высыхает », — говорит заместитель мэра столицы Петр Глубучек.

Вокруг ручья были выкопаны другие бассейны общей площадью более 720 м2. Во время оживления перспективная зелень была сохранена и сохранена, и некоторые деревья были включены непосредственно в бассейны и русло ручья. Так, например, был создан бассейн с островом, на котором находится выросшее дерево ивы. Оригинальные непроходимые тростники заменяются влажными цветущими лугами, в которых обитают многие виды растений и животных.

Работы над новым лесопарком в Ладе ведутся с 2017 года на площади более 13 га. Два пруда были модифицированы. Первым шагом было общее восстановление и удаление грязи из нижнего биологического пруда. Выкопанный осадок общим объемом 15 000 м3 был вывезен на близлежащее месторождение, где был построен противошумный вал, отделяющий весь участок от близлежащего шоссе.

«Благодаря оживлению района в Ладе, еще одно место для отдыха и приятного блуждания по природе создано для нужд пражан. Новая посадка также поможет бороться с изменением климата, с которым сталкивается Прага », — добавляет заместитель министра Хлубучек.

В 2018 году были проведены работы по ремонту плотины. Он был выровнен, покрыт и укреплен каменным тротуаром. Пруд получил новое разгрузочное устройство и водосброс. Все бетонные конструкции облицованы камнем. Чтобы повысить экологическую ценность пруда, берег в юго-восточной части был ослаблен, чтобы создать мелкую прибрежную зону, которая до этого отсутствовала.

V Horních Počernicích vznikl nový lesopark

Donedávna téměř nepřístupný a nehostinný kout V Ladech na území Prahy v Horních Počernicích dostal zcela nový kabát.

V Horních Počernicích vznikl nový lesopark
Úpravy se dočkal také Svépravický potok, který touto krajinou protéká. Ten byl v 60. letech minulého století napřímen, prohlouben a jeho délka se zkrátila. Nově se potok klikatí krajinou a jeho délka byla přibližně o čtvrtinu prodloužena. Vznikly zde jak mělké úseky brodů, tak hluboké tůně.

„Dáváme pražskou přírodu do pořádku. Následky historického narovnávání přirozených koryt potoků a řek neseme dodnes. Ukazuje se, že naše krajina má problém zadržovat dostatečné množství vody a vysychá,“ říká náměstek primátora hlavního města Petr Hlubuček.

Další tůně o celkové ploše více než 720 m2 byly vyhloubeny i v okolí potoka. Při revitalizaci byla ochráněna a zachována i perspektivní zeleň a některé stromy byly zakomponovány přímo do tůní a koryta potoku. Takto například vznikla tůň s ostrovem, na kterém se nachází vzrostlá vrba. Původní neprostupné rákosiny nahradí vlhké květnaté louky, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů.

Práce na novém lesoparku V Ladech postupně probíhaly již od roku 2017, a to na ploše více než 13 hektarů. Úpravy se dočkaly i dva rybníky. Prvním krokem byla celková revitalizace a odbahnění níže položeného Biologického rybníka. Vytěžený sediment o celkovém objemu 15 000 m3, byl vyvezen na nedaleké pole, kde z něj byl vybudován protihlukový val, odcloňující celou lokalitu od blízké dálnice.

„Díky revitalizaci území V Ladech vzniká pro potřeby Pražanů další místo pro odpočinek a příjemné toulky přírodou. Nová výsadba také pomůže v boji proti klimatickým změnám, s kterými se Praha potýká,“ dodává náměstek Hlubuček.

V roce 2018 probíhaly práce spojené s opravou hráze. Ta byla urovnána, dosypána a opevněna kamennou dlažbou. Rybník dostal nové vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv. Všechny betonové konstrukce jsou obloženy kamenem.  Pro zvýšení ekologické hodnoty rybníka byl v jihovýchodní části zpozvolněn břeh tak, aby zde vzniklo mělké litorální pásmo, které rybníku do té doby chybělo.

Как избавиться от муравьев в квартире домашними средствами

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ В ДОМЕ

С приходом весеннего тепла и лета муравьи в доме могут стать большой проблемой. Особенно для тех людей, кто живет на нижних этажах или в частном доме.

По внешнему виду рыжие домовые муравьи похожи на обычных садовых, отличаясь лишь очень мелкими размерами. Раз в году  в муравьином гнезде появляется множество крылатых муравьев, самцов и самок. Они легко могут попасть в дом и, при благоприятных условиях, создать новую семью, насчитывающую сотни и тысячи насекомых.

Гнездятся рыжие домовые муравьи, как правило, в скрытых, мало доступных местах – в межэтажных перекрытиях, за кафельной облицовкой и плинтусами, под паркетом, в трещинах штукатурки и т.д.

Если у вас в квартире появились маленькие красноватые муравьи, это не значит, что именно у вас их гнездо. Муравьи способны перемещаться на большие расстояния в поисках еды. Они питаются углеводной и белковой пищей. Больше всего их привлекают их привлекают сладости и мясо.

Чем опасны муравьи в квартире

Считают, что муравьи, в отличие от других насекомых, не приносят какого-либо большого вреда. Тем не менее, специалисты предупреждают, что такое соседство может нанести существенный вред здоровью людей, муравьи, соприкасаясь с нечистотами и продуктами питания, разносят инфекции.

С нашествием муравьев хотя бы раз сталкивалась каждая хозяйка. Очень неприятно, если оставленные на столе фрукты быстро покрываются насекомыми, если муравьи копошатся в сахарнице и ползают по нарезанному хлебу. В любом случае, от муравьев в доме нужно избавиться.

Причины появления муравьев в квартире

Любые насекомые появляются в доме, чтобы поживиться. Муравьи не являются исключением. Грязная посуда, остатки крошек на столе, переполненное мусорное ведро – все это воспринимается ими как приглашение к обеду.

Полностью очистить квартиру от частиц пригодной для муравьев пищи невозможно. Но обязательно требуется навести порядок, перед тем как заняться решением этой проблемы.

Как бороться с муравьями в квартире

Перед тем как начать борьбу с муравьями обязательно понаблюдайте за ними. Дело в том, что эти насекомые живут большими семьями, где у каждого члена сообщества свое предназначение. Рабочие муравьи собирают еду и переносят ее в гнездо в своих брюшках. Если вы заметите, куда они ползут (часто образуя видимые дорожки снующих насекомых), то можете найти гнездо или убедиться, что они к вам приходят только за пропитанием.

Атаку этих захватчиков отбивают разными способами – современными и дедовскими.

Химическая промышленность в борьбе против этих насекомых предлагает использовать гели, аэрозоли, растворимые яды и тому подобные средства. Каждый из них эффективен по-своему, но также все эти препараты имеют и свои недостатки. Недостатков у них только два: они вредны для людей и муравьи к ним привыкают.

Как избавиться от муравьев в доме

Большинство всех инсектицидов для борьбы с муравьями содержит вещества, которые очень вредны для нашего здоровья. Если есть возможность покинуть помещение для дезинфекции хотя бы на трое суток, то химические средства использовать не страшно.

Искора.

3047873551.png

Иксора (Ixora) — комнатное самое красивоцветущиеся экзотическое растение родиной из юго-восточной Азии, тропиков Индии и о. Ява. Является довольно требовальным и капризным в домашних условиях.

Иксора представляет собой декоративный кустарник высотой до 1.5 метра. Относится к семейству Мареновых. Данное растение имеет блестящие, плотные и красивые зеленые листья на конце заостренные, овальной формы. Листья длиной от 10 до 12 см. Цветки расположены на концах побегов и собраны в крупные соцветия в виде зонтиков. Цветки искоры бывают различной окраски — белую, желтую, оранжевую, розовую и красную.

Держать искору нужно в светлом теплом месте для лучшего цветения. Необходимо поддерживать влажность воздуха. Летом температура должна быть от 20 до 25˚С, а зимой +15˚С, но не ниже. Переставлять искору в другое место нежелательно, так как она может сбросить бутоны и листья.

640x480xixora-flowers.jpg.pagespeed.ic.FSVH54O5Bn

Поливать данный вечнозеленый кустарник следует мягкой водой комнатной температуры обильно. Также листья нужно опрыскивать и смотреть чтобы в почве не застаивалась влага. Перед поливом нужно проверить подсохла ли в горшке поверхность почвы. Опрыскивание и полив в зимнее время сокращают.

Цветет растение с мая по сентябрь.

Можно ежегодно пересаживать молодые растения, а два раза в год — взрослые. Почвенная смесь искоры должна быть составлена из равных частей листовой, кислой торфяной, дерновой и перегнойной почвы, а также песка. В магазине можно купить почву для Азалий. Длинные побеги при пересадке обрезают. Предпочитает искора кислый субстрат, поэтому к цветочной земле при пересадке необходимо добавить немного кислого торфа. Высаживать растение лучше в маленьком горшке, так как корневая система у искоры небольшая.

0_5b594_729f659b_L

Размножают кустарник весной черенками. Для этого срезают длиной от 7 до 10 см стеблевой черенок и укореняют его при t +25˚С под пленкой. Требуется применение фитогормонов. Период укоренения примерно месяц.

Вредители и болезни: может часто поражатся тлей, щитовкой и паутинным клещем. При заболевании хлорозом (листья бледно-желтого цвета) добавляют в почву верховой бурый торф, а листья обработать раствором хелата железа.

Насчитывается более 400 видов искоры, но самые распространенные это: искора ярко-красная (Ixora coccinea) и иксора яванская (Ixora javanica).

Купить запчасти до бетономешалки Вы можете по самой доступной цене вот здесь…

Бакопа (сутера)

99051412_enc_99871

Бакопа (лат. Bacopa) — это ампельное неприхотливое растение родом из Канарских островов и Южной Африки. Относится растение к семейству Норичниковые. Бакопа имеет и второе название — сутера. Стелится этот цветок в форме почва покровника по всей земле, при этом может укоренятся в каждом угле.

Цветы бакопы используют как ширму, устанавливающий опоры, поднимая и фикруя побеги вверх. Цветущая бакопа напоминает фату невесты, каскадный водопад или прекрасные волосы, которые украшены россыпью белоснежных цветков. Цветет она с весны и до самой поздней осени.

Выращивается бакопа для вертикального озеленения в кашпо и подвесных корзинах.

Размножается растение черенками — для этого необходимо отщипнуть от главного растения черенок с его нижней части удалить листья и поставить в воду до образования корешков. Затем просто высадить его в горшок с питательной почвосмесью. Также можно не отрывать черенок, а просто его прикопать. После появления корней отделить его от материнского растения и высадить в отдельный горшок.

bacopa-caroliniana4

Бакопа относится к мнголетним растениям. Зимой ее держат в светлом, но прохладном помещении (отепленная веранда), а летом — на улице.

Черенковать ее можно с января месяца при этом аккуратно следя за поливом — он должен быть умеренным, пр обильном поливе возможно загнивание корней.

Подкармливать сутеру нужно 1 раз в 10 дней чередуя органические и минеральные удобрения. Яркий оттенок листьям придает использование микроудобрений. Для лучшего роста боковых побегов прищипывают точки роста основных побегов. Сутера — влаголюбивое растение, поэтому в период роста любит обильные поливы, особенно в жаркие дни. Зимой полив бакопы ограничивают и переносят ее в светлое помещение при температуре 8-15°С.

15030

Предпочитает бакопа почвенные и слабокислые смеси из торфа, перегноя, песка и листовой земли (1:2:2:1), а при выращивании в саду из торфа и огородной земли (1:1).

Вредители: возможно развитие сажистого грибка или серой гнили, также поражает бакопу часто тля и белокрылка.

Купить полуавтомат по доступной цене можно Здесь

Астильба

big__a_a_a_u_a_a_a_sister_therese

Астильба (Astilbe) представляет собой многолетние травянистые растения,которые хорошо переносят зимы (до -37 °С). В роду астильбы насчитывается больше 30 видов. Растет растение в Японии, Восточной Азии, Северной Америке. Прорастают они в тех местах, где сохраняется влага, по берегам ручьев, в широколиственных лесах.

Стебли астильбы прямостоячие, высотой 8 — 200 см (в зависимости от вида). Прикорневые многочисленные листья трижды или дважды перистые на длинных черешках, зубчатые красновато-зеленого или темно-зеленого цвета.

Цветки мелкие различной длины собранные в верхушечные соцветия розового,

красного, белого, сиреневого, пурпурного цвета. Плод представляет собой коробочку в одном грамме которой находится до 20000 семян. Цветет растение с июня или июля.

Соцветия астильбы может быть ромбическим, поникающим, пирамидальным и метельчатым. От их плотности зависит декоративность соцветий. Цветочки собраны в удивительные удлиненные метелки, котрые придают форму букета. Лепестки цветочков бывают короткими при этом соцветия получаются ажурными и воздушными, а в других видах — удлиненные, соцветия при этом выглядят пушистыми и мягкими.

Все виды астильбы, в зависимости от строения соцветий делятся на группы:

  • ромбической формы;

  • пирамидальной формы.

Высота растения варьирует в зависимости от сортов от 15 см («Lilliput») до 2 метров (Давида). Кусты растения по своей высоте делятся на средние от 60 до 80 см, низкие от 15 до 60 см и высокие от 80 до 200 см.

90794304_large_8002

Все виды данного растения зима стойки, влаголюбивы, устойчивы к болезням и вредителям.

Пересаживать астильбы можно в момент цветения и в любое время вегетационного периода, но после пересадки в течение от 2 до 3 недель их нужно поливать.

Высаживаются цветы в специальных цветниках и в бордюрах на расстоянии 30 — 50 см. Высаживать их можно на грядки и в бороздах. Удобряют растения комплексными минеральными удобрениями, где азот не больше 10%.

Садить астильбу нужно в разреженной тени. За астильбой ухаживать несложно. Главное как можно чаще поливать растение. Ежегодно подкармливать почву: при влажности — комплексные добавки, сухости — торф или компост, а после цветения — специальными фосфорный-калиевыми составами. Срок жизни астильбы 5 лет. Затем необходима пересадка.

Размножают растение семенами и вегетативно. Рассаживать астильбу можно осенью, весной ми в период цветния, но только в дождливые дни.

Астильба почти не болеет, иногда поражается галловой и земляничной нематодами, слюнявой пенницей.

Астильба в древнем Китае применялась как лекарственное растение. Листья и корни растения обладают такими свойствами как: жаропонижающим, тонизирующим, противовоспалительным, используют их при болезнях почек и кожи. Из листьев астильбы до сих пор готовят приправу к мясным блюдам.

astilbe-thunbergii-straussenfeder-05

Астильба прекрасно подойдет для сада любого стиля, она прекрасно развивается возле водоемов и на любых других влажных участках.

Запчасти к бетономешалке можно купить по самой доступной цене вот здесь…

Радермахера.

14033751-radermachera-13

Радермахера (лат. Radermachera) представляет собой вечнозеленые деревья или кустарники из семейства бигнониевых. Завезено растение было в в начале 1980-х годов в Европу с с острова Тайвань. Насчитывается до 15 видов этого растения. Названо данное растение в честь ботаника-любителя Якоба Радермахера из Дании.

Самым распространенным видом есть радермахера китайская — быстрорастущее и маленькое деревце высотой до 1 метра. Декоративный вид и особенную красоту растению надают ярко-зеленые листья, которые покрыты блестящим гладким налетом.

Ствол у радермахеры обильно ветвящийся и прямостоячий. Листочки по краю зубчатые, удлиненно-ланцетные, ярко-зеленого цвета и глянцевые.

Цветет растение желтыми маленькими цветками с запахом гвоздики, но в домашних условиях цветет радермахера очень редко.

Предпочитает растение умеренную температуру и в летнее время средняя температура должна быть от 22 до 24°С. В зимнее время от 16 до 17°С, но чтобы не ниже 13.

Полюбляет растение яркий рассеянный свет. Растет хорошо на восточных и западных окнах. В природе радермахера растет на солнечных открытых участках.

radermachera_2

Летом и весной обильный полив после подсушивания верхнего слоя земли. Умеренный полив осенью. Плохо переносит переувлажнение. Для полива желательно использовать кипяченую и мягкую воду.

С апреля по август, как раз в период роста подкармливают радермахеру через каждые 2 недели комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений.

Растение устойчивое к сухому воздуху. В зимнее время цветок желательно опрыскивать 2 разы в день или поставить на поддон с влажным мхом-сфагнумом. Также можно периодически ополаскивать его под теплым душем.

Пересаживают растение каждый год весной. При пересадке готовят смесь из 1 части перегнойной земли, 1 части дерновой, 1 части песка и 2 частей листовой земли. Можно добавить в этот субстрат горсть сосновой коры, а на дно горшка — дренаж.

Размножается растение семенами и черенками летом и весной. Черенки укореняются очень трудно и использованием фитогормонов. Укоренять лучше всего во влажном вермикулите.

Семена высевают в смесь торфа и песка в торфяные стаканчики или в плошки. Поддерживают грунт постоянно увлажненным и проветривают регулярно. Средняя температура от 22 до 24°С.

cvetki2

Высокие растения можно размножать воздушной отводкой с оголившимся и одревесневшим в нижней части стволом.

Вредителями растения являются мучнистый червец, паутинный клещ и тля. При поражении этими вредителями радермахеру необходимо обработать инсектицидными средствами.

Радермахера — это красивое растение не требующее большого ухода. Оно подойдет прекрасно для офисных помещений, дач и квартир.

Стрептокарпус

59598128_1271147757_87502265_11271147757

Стрептокарпусы (Streptocarpus«скрученная коробочка») — травянистые, многолетние и обильно цветущие растения, которые принадлежат к семейству Геснериевых. На сегодняшний день известно 140 видов этих цветов. Они встречаются во влажных тропических лесах и на склонах гор в Южной и Экваториальной Африки, на Мадагаскаре, в Юго-Восточной Азии.

В мире встречается разнообразная цветовая гамма стрептокарпусов: розовые, белые, желтые, фиолетовые, красные, темно-синие, почти черные. Пестрые и двухцветные, с каймой, узорчатые с пятнышками, сеточками, точками и лучиками. Лепестки с волнистыми и округлыми краями разнообразной формы.

Цветки растения бывают махровые, полумахровые и простые диаметром 2-9 см. Цветут стрептокарпусы при должном уходе круглый год, а без него — с весны до осени.

Размножаются цветы делением куста, семенами и листиками. Они хорошо растут на балконе, подоконнике, во внутренних двориках и на открытых террасах.

50_180

Стрептокарпусы светолюбивые растения. Растут они хорошо при естественном и искусственном освещении. В осеннее-зимний период для цветения растениям необходимо дополнительное освещение.

Для стрептокарпусов подходит обычная комнатная температура. Летом — 20-25 градусов, а зимой — 14 градусов не ниже. Высокая температура очень вредна для растений, поэтому их лучше переставить в прохладное место или проветривать.

Влажность воздуха должна быть от 50 до 70%. Иногда желательно опрыскивать, но туманом — мелкими брызгами.

Поливать нужно мягкой отстоянной водой по краю горшка. В зимнее время необходим умеренный полив, летом — по мере подсыхания почвы.

Подкармливать стрептокарпусы необходимо регулярно удобрением для цветущих растений 1 раз в неделю.

Для стрептокарпусов применяют достаточно пористою почву. Использовать можно смесь из коры, верхового торфа, лиственного перегноя, песка. Также можно использовать такую смесь: 1 части перлита, 1 часть вермикулита и 1 части торфа или вермикулит, лиственная земля, торф, рубленый мох сфагнум.

102138213_50_179

Размножаются стрептокарпусы листовыми черенками, делением куста и семенами.

Заболеть стрептокарпус серой гнилью при излишнем поливе. При высокой температуре, повышенной влажности и сухом воздухе буреют бутоны. Основными вредителями растения является трипс, щитовка, мучнистый червец, патинный клещ и белокрылка.

Сварочный полуавтомат Edon MIG 308 (+ MMA) — это надежный сварочный аппарат с улучшенными показателями мощности, прочности корпуса и рабочих узлов, и с большим количеством функций, которые делают сварку с ним более простой. Эта модель относится к универсальным агрегатам. Она используется для сварки полуавтоматического вида, конструкций и изделий из малоуглеродистой стали и стали с невысокими показателями легирования, при помощи электродной плавящейся проволоки на постоянном токе, в защитной газовой среде — углекислого газа или аргона. Также его применяют для сварки флюсовой или порошковой проволокой, без подачи газа, и ручного вида сварки электрической дугой, с штучными покрытыми электродами, в режиме ММА, на постоянном токе.

Кальцеолярия.

643105_260612_41_ArtFile_ru

Кальцеолярия (лат. Calceolaria — «башмачок») — кустарниковое или травянистое многолетнее растение из семейства норичковых. Происходит кальцеолярия из Южной Америки. Насчитывается от 300 до 520 видов этого растения. 100-150 лет назад  эти растения являлись любимыми растениями викторианской Англии.

В комнатной культуре кальцеолярию выращивают как двух летник или одна летник. Растение имеет двугубые яркие цветы, верхняя губа еле заметная и маленькая, а нижняя — вздутая, крупная и шаровидная. В народе по их внешнему виду их называют «кошельки» или «башмачки». «Башмачки» встречаются чаще всего золотистые и желтые, но также бывают красно-коричневые, оранжевые, красные. Цветки часто украшены пятнышками, точками, которые усиливают декоративный эффект.

На одном кустике может расцветать одновременно до 50 цветков. Растение цветет летом и весной.

Различают 2 группы кальцеолярий:

  1. кустарниковые многолетники с более мелкими цветами.

  2. травянистые двулетники с крупными разнообразной окраски цветами.

Травянистые растения предназначены для комнатного временного содержания с крупными цветками.

0calceolaria32

Кустарниковые используют как горшечные растения для комнатного содержания и для украшения балконов,

Кальцеолярию в комнатных условиях выращивать тяжело, так как она плохо переносит высокую температуру и прямой солнечный свет. Содержать ее необходимо в полутенистом или светлом прохладном помещении температура которых от 14 до 16 градусов. При температуре от 20 до 25°C растение поражается вредителями и быстро стареет. Летом ей нужно обеспечить полутенистое место в саду или на балконе, которое будет защищенным от холодных ветров. Оберегать растение нужно и от осадков. В зимнее время кальцеолярию необходимо держать при температуре 8-12°С в светлом помещении.

Растение во время цветения поливают регулярно. В зимнее время необходим умеренный полив.

Для необходимой влажности воздуха горшок с цветком нужно поместить на поддон с гравием, который наполнен водой наполовину. Опрыскивать цветки и листья растения нельзя.

Удобряют растение один раз в 10 дней специальным раствором минеральных удобрений. Начинают подкормку после посадки через 2 недели в горшки и до цветения продолжают.

342387472_21e37157f7

Путем пасынкования кусты кальцеолярии формируют. Прищипывают растение до бутонизации в период интенсивного роста, оставляют всего от 2 до 3 пар листьев. В этом случае растение намного лучше кустяться и обильнее цветут.

После цветения кальцеолярию обрезают и на 1,5-2 месяца ставят в затемненное прохладное место, увлажняя иногда земляной ком. При начале растении молодой поросли, горшок выставляют на более освещенное место для цветения.

Размножают кальцеоляри семенами. Для цветения осенью их высевают в марте месяце, а для весеннего — в июне. Семена высевают в песчаную легкую почву и землей не присыпают. Для посадки и пикирования замешивают смесь из песка, торфа, а также добавляют дерновую и лиственную землю (1:1:1:2). Увлажняют посевы из пульверизатора, а сверху накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Их нужно часто проветривать. При образовании росы на внутренней стороне пленки или стекла все укрытие нужно перевернуть, чтобы на растение не попала влага.

Через две недели появятся всходы. Молодые растения пикируют в ящиках 2 раза в 1,5 и 2-х недельном возрасте. Когда рассада сформируется ее пересаживают в отдельные горшочки и переносят в светлое место. Растение зацветает через 8-10 месяцев после посева.

Размножают кустарниковые кальцеолярии также черенкованием. Производят черенкование в феврале-марте или в августе. Укореняются растения на протяжении 3 — 4 недель.

414image

Очень часто растение поражается белокрылками, тлей, листья деформируются, желтеют. Растение при этом быстро чахнет, что приводит к гибели. Для профилактики растения используют инсектициды-свечи. Для безопасности кальцеолярии необходимо проветривать помещение и понизить в комнате температуру. Для борьбы с белокрылками и листовой тлей используют окуривание табачным дымом.

Купить сварочное оборудование по доступной цене Вы можете в магазине Барабашово в городе Черкассы.

Клеродендрум — «дерево судьбы».

gallery_3651_2039_21281

Клеродендрум (Clerodendrum — «дерево судьбы») считается растением, которое приносит счастье. В роду насчитывается около 400 видов лиан или древесных и травянистых растений. Используют клеродендрумы как горшечные растения и для вертикального озеленения. Родиной клеродендрума является субтропические и тропические районы Африки, Индии, Америки.

Вырастает растение до 3 метров в высоту. Предпочитает теплое и светлое помещение с высокой влажностью воздуха, но нуждается в защите от полуденного сильного солнца.

Минимальная температура в зимнее времяот 8 до 9 градусов обеспечивает формирование бутонов, зимний покой, а также способствует росту.

blahoker_5

Составлять почву рекомендуется из питательных и легких компонентов из листовой, дерновой земли, торфа, перегноя и песка (2:2:1:1:1). также необходим хороший дренаж.

Опрыскивать растение обязательно дождевой, мягкой водой в жаркий период дня.

Поливать клеродендрум в период активного роста нужно обильно. Подкармливать быстродействующим удобрением «Цветочек» или «Ягодка».

Пересаживать растение ежегодно в более вместительный контейнер с хорошим дренажем ранней весной.

71_273

Размножить растение проще всего черенками. Весной срезать с верхушки черенок длиной 10— 15 см и опустить его в раствор гумата 80 на одни сутки или раствор эпина на 1/3 длины на 12-14 часов. Затем посадить в горшок со смесью песка, торфа и перлита. Сверху на горшок надеть полиэтиленовый пакет для создания влажной атмосферы. Температура должна быть 21°С. При появление побегов — пакет снять. Поливать регулярно. Жидкую подкормку давать 1 раз в 2 недели. Пересадите молодое растение через 4 месяца в горшок с подходящей почвой.

Появляются на клеродендруме красный паутинный клещ и щитовки.

clerodendrum_thomsoniae

Растение в старых справочниках называют также Волькамерия (Volkameria) — «невинная любовь». А в переводе с греческого языка «клеродендрум» — «дерево судьбы» ( dendron — дерево, kleros — судьба).

Это растение для для шпалер в зимнем саду или для светлых помещений.Кустовидную или ампельную форму можно придавать им прищипывая растения.

 

Смитианта.

smetianta

Смитианта (Smithiantha) представляет собой травянистое растение с прямыми опушенными побегами, которые вырастают высотой до 70 см. Корневища чешуйчатые. Прямой стебель. Листья опушенные коричнево-зеленые овальной или сердцевидной формы растут ассиметрично. Цветы собраны в кисть и свисают как колокольчики. Растение имеет много окрасок: розовые, оранжево-красные, белые, красные, а также желтые в зеве с контрастными пятнами. Также выращивают и миниатюрные формы.

Растет смитианта при ярком рассеяном свете, лучшее для нее место на западном или восточном окне.

Для цветения и роста растения самой лучшей температурой является от 23 до 25 градусов с марта по середину осени. В режиме спячки (после отмирания листьев) сохраняют ее при температуре 20 градусов, но не ниже.

Обильный полив требуется с началом весны и по октябрь месяц, сразу после высыхания верхнего слоя земли. Поливать необходимо отстоянной водой не попадая на листья. При маленькой влажности воздуха листья скручиваются. Опрыскивать растение нельзя. Поэтому смитианте нужна высокая влажность воздуха.

943306127

Подкармливать растение нужно в период активного роста удобрениями разведенными водой.

Размножается смитианта черенками, семенами или делением. Семенами размножается растение с середины зимы по середину весны. Для того, чтобы они взошли необходима высокая Влажность воздуха. При размножении черенками срезают верхнюю часть побегов длиной от 5 до 6 см и сразу садят их в субстрат для сенполий или ставят в воду. Влажность воздуха нужно поддерживать на уровне от 70 — 80%.

Делением корня размножают смитианту в конце февраля. Корневища отрезают и кладут на 2-х см глубину в почву горизонтально. По 3 корневища сажают в горшок диаметром 10 см.

Родиной этого цветка являются горные районы Центральной и южной Америки. Относится он к семейству Геснериевые (Gesneriaceae). Название «Смитианта» получило в честь художницы Матильды Смит. Разрезняют всего 9 видов растения.

Поражается симианта такими вредителями как: мучнистый червец и тля. Против них используют инсектициды, а от серой гнили и оидиума избавляются с помощью фунгицидов.

smithiantha

Используют растение в интерьерах как декоративно лиственное, красиво цветущее, горшечное растение, в отапливаемых теплицах и в зимних садах. В открытом грунте — в кашпо и в цветнике.